Integration i Danmark

Beskæftigelsesrettede indsatser for flygtninge

Vi skræddersyr indsatser, der får flygtninge og andre målgrupper i arbejde. Integration til arbejdsmarkedet blandt andet via mentor, jobtræning og målrettet vejledning.

Vores tilgang

Vi har stor erfaring og succes med systematisk at motivere, se ressourcer og nedbryde barrierer hos de ledige flygtninge, familiesammenførte og andre borgere, vi arbejder med.

DRC Integrations fokus er at styrke flygtninge og familiesammenførtes ressourcer og kompetencer. Målet er selvforsørgelse gennem job eller uddannelse. Vi kalder det integration til arbejdsmarkedet.

Integration handler blandt andet om at indgå aktivt i samfundet ved at blive en del af arbejdsmarkedet. Uanset om vejen er kort eller lang – og uanset, om man er ny i Danmark eller har boet her altid.

Hurtigere integration til arbejdsmarkedet

DRC Integration udvikler praktiske metoder, som tager udgangspunkt i den enkeltes situation uanset alder, forsørgelsesgrundlag og nationalitet. Det er vores erfaring, at vi med dét udgangspunkt bedre og hurtigere kan integrere den enkelte til arbejdsmarkedet.

Uanset om fokus er på at vende tilbage efter en sygemelding, at forene fysiske eller psykiske udfordringer med arbejdslivet, at øge kendskabet til det danske arbejdsmarked eller at finde sin egen uddannelsesvej.

Hent vores produktark nederst på siden og læs mere om forskellige indsatser.

Ring og hør mere om mulighederne for et samarbejde

Holgerjensen

Holger Jensen

Beskæftigelseschef

+45 60268125 [email protected]
Morten Dreisler

Morten Dreisler

Afdelingsleder, Beskæftigelse

+45 28870076 [email protected]
Randi Bang Rønning

Randi Bang Rønning

Fungerence afdelingsleder, Beskæftigelse

+45 28120530 [email protected]

Nogen har aldrig været på arbejdsmarkedet før og skal have hjælp til at omstille sig og se sig selv i en helt ny rolle

Bushra Hamad, Jobmentor, DRC Integration

Hvad siger andre om vores indsats?

Der er stor tilfredshed med vores arbejde blandt sagsbehandlere og borgere.

100 % positive sagsbehandlere

I en evaluering af vores samarbejde med Fredericia Kommune om en jobrettet integrationsindsats, er de positive vurderinger af vores arbejde høj:

 • Sagsbehandlere: 100 %
 • Borgere: 88 %
 • Virksomheder: 88 %

Hvor mange kom i job?

32 % af borgerne, der i 2019 deltog på forløbet ’Dit spor’, kom i job eller uddannelse.

Vores resultater

DRC Integration har mange års erfaring med beskæftigelsesindsatser. Vi analyserer og evaluerer vores arbejde. Og vi fortæller gerne om vores gode resultater til både nuværende og kommende samarbejdskommuner.

Samtidig holder vi os opdateret på og bidrager til ny forskning og viden på området.

Vi insisterer på en kvalificeret vurdering af vores indsatser

Vi dokumenterer løbende borgernes resultater hos os i forhold til beskæftigelse. Vi bruger bl.a. det forskningsbaserede redskab ’Beskæftigelses Indikator Projektet’ (BIP).

Her er det klart defineret, hvilke indikatorer det giver mening at måle på i arbejdet med bl.a. udsatte ledige for at fremme beskæftigelsen. Dermed får vi en kvalificeret vurdering af, hvilke indsatser, der virker for den enkelte.

Derudover arbejder vi med tilfredshedsmålinger blandt både vores kunder, de virksomheder vi samarbejder med og borgerne.

Vil du vide mere om DRC Integrations målrettede beskæftigelsesindsatser, og hvad vi kan gøre for jer? Kontakt os. Du kan også hente produktark nederst på siden.

Mentoren er afgørende for, at Suzan bliver en succes her

Christian Møller, købmand, Rema 1000, Hinnerup

Beskæftigelse Kvinder

Vi tror på, at flere flygtninge kan få en plads på arbejdsmarkedet med den rette integrationsindsats. Det kræver blandt andet et godt samarbejde mellem kommuner, virksomheder og lokalsamfundet. Og vi i DRC Integration er klar med løsninger.

Vores metoder

Alle menneskers ressourcer, udfordringer og behov er forskellige. Så der findes ikke én løsning, der virker for alle. Derfor har vores indsats altid den enkelte borger og jobcenterets behov i fokus.

Vores tilbud er målrettede og skræddersyede. For det ved vi, virker bedst.

Hvad er det så, der virker? 

Ifølge vores erfaring virker blandt andet: 

 • Narrativ samtale
 • Empowerment
 • Progressionsmåling
 • Forløb med en jobmentor
 • Forløb for kvinder med anden etnisk baggrund
 • Stort fokus på småjob for dem langt væk fra arbejdsmarkedet

 

Vil du vide mere om vores metoder? Så ring eller skriv til os. 

Jeg ville ikke have opnået den fremgang, stabilitet, vilje og styrke, som jeg har i dag, hvis det ikke havde været for min mentor

Borger i mentorforløb

Hvilke borgere er DRC Integration specialiseret i at hjælpe?

 

 • Job- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
 • Borgere i jobafklarings- og ressourceforløb
 • Borgere på ledighedsydelse
 • Sygedagpengemodtagere
 • Arbejdsløshedsforsikrede
 • Job- og aktivitetsparate integrationslovsborgere
 • Uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere om vores jobrettede indsatser