Integration i Danmark

KONFERENCE: Hvordan møder du flygtninge med traumer?

.

Tilmeld dig 

Klik her og tilmeld dig konferencen nu.

Hvis du oplever, at din tilmelding ikke går igennem, så skriv venligst til [email protected] 

Praktisk info

Tid: 2. december, kl. 9-16:15
Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Pris: 1.500 kr. (eksklusiv moms)

Vold, tortur, flugt og tab. Det er voldsomme og skræmmende historier, nogle af de familier med minoritetsbaggrund, vi møder her i Danmark, har med i bagagen. Som fagperson eller frivillig kan det være svært at forstå og forholde sig til. Men vi bliver nødt til at se det for at kunne forstå det og for at kunne hjælpe familierne med de udfordringer, sådan en bagage giver.

Lær nye metoder til dit arbejde med traumatiserede

Vil du have et indblik i forskellige metoder, der kan gøre en forskel for dit arbejde med borgere påvirket af traumer? Tag med til konference 2. december.

Internationale og danske eksperter kommer på scenen og vil udfolde metoder, egne erfaringer og ny forskning. Mød blandt andet:

Program

* Plenumoplæg samt én workshop foregår på engelsk.

09.00 Morgenkaffe

09.30 Velkomst og introduktion til dagen

09.45 Psykosocial gruppeintervention blandt flygtninge      *På engelsk

Resultater af nyeste forskning i MindSprings peer-to-peer-forløb.
Ved Charlotte Kærgaard Sonne, MD ph.d., og Henriette Laugesen Attardo,               Cand.scient.san.publ. og ph.d.-stud., Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

10.45 Pause

11.00 Syriske flygtninge i WHO-programmet PM+     *På engelsk

Præsentation af resultaterne af arbejdet.
Professor Dr. Marit Sijbrandij fra Vrije Universiteit, Amsterdam præsenterer forskningsresultater

12.00 Frokost og Bazar

13.30 Workshops

#1 NMT i praksis
Ved Jesper Birck, psykolog og certificeret i NMT på Bruce Perrys Child Trauma Academy samt Neurosequential network i Houston

#2 Eksilstress og traumer - redskaber i det konkrete møde                   *På engelsk
Ved Seniorrådgiver i DRC Integration Mads Ted Drud-Jensen Center for Udsatte Flygtninge

#3 Hvordan skabes positiv udvikling for børn og unge belastet af traumer?
Erfaringer fra det NMT-baserede projekt Brain-Works – ny traumefokuseret indsats.
Ved Peter Thorsen, konsulent og projektleder, Caroline Madsen, afdelingsleder i
Børn & Familie, og Marianne Badstue, chef for Børn & Familie, DRC Integration

#4 Brugen af frivillige peer-to-peer mentorer i overgang fra hospital til kommune
Eksempler på mødet mellem peer-to-peer: hvad lykkedes, og hvad er udfordrende?
Ved Lisa Duus, specialkonsulent ved Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

14.30 Pause

14.55 Teorierne bag den neurosekventielle tilgang og arbejdet med den     *På engelsk

Ved Dr. Bruce Perry, leder af The Neurosequential Network og Senior Fellow på The Child Trauma Academy (USA)   *deltager virtuelt

16.00-16.15 Opsamling på dagen

Tilmeld dig nu:

Klik her og tilmeld dig konferencen nu.

 

Hvis du oplever, at din tilmelding ikke går igennem, så skriv venligst til [email protected] 

 

Download programmet her

Læs mere:

Har du spørgsmål? Kontakt:

DRC Integration Profilfoto Mette Fenger

Mette Fenger

Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, Integration

+45 60299573 [email protected]
Mette

Mette Blauenfeldt

Chef, Viden & Udvikling

+45 26300772 [email protected]