Integration i Danmark

Hvordan møder du flygtninge med traumer?

Konferencen sætter spot på virksomme metoder i arbejdet med udsatte og traumatiserede børn og familier som MindSpring, Neurosekventiel Tilgang (NMT) og peer-to-peer. Flere oplæg vil være på engelsk.

Vold, tortur, flugt og tab. Det er voldsomme og skræmmende historier, nogle af de familier med minoritetsbaggrund, vi møder her i Danmark, har med i bagagen. Som fagperson eller frivillig kan det være svært at forstå og forholde sig til. Men vi bliver nødt til at se det for at kunne forstå det og for at kunne hjælpe familierne med de udfordringer, sådan en bagage giver.

Vil du have et indblik i forskellige metoder, der kan gøre en forskel for dit arbejde med borgere påvirket af traumer? Tag med til konference 2. december.

Vi har inviteret både internationale og danske eksperter på scenen. Vi vil udfolde særlige metoder og dele vores egne erfaringer. Og så afslører forskere fra Region Hovedstadens Psykiatri resultatet af den seneste forskning i den særlige peer-to-peer-model MindSpring.

Endvidere præsenterer Professor Dr. Marit Sijbrandij fra Vrije Universitet i Amsterdam resultaterne af et arbejde med syriske flygtninge, hvor WHO-programmet Management Plus (PM+) er anvendt.

Konferencens hovedtaler er Dr. Bruce Perry, leder af The Neurosequential Network and Senior Fellow of The ChildTrauma Academy (USA).

Tid og sted

Tid: 2. december, kl. 9-16:15
Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Pris: 1.500 kr
Tilmeld dig her

IMG 5346

Kursus for frivillige i Mindspring-metoden.

NMT og Peer-to-peer

Den Neurosekventielle Model er en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til at arbejde med bl.a. traumatiserede børn. Den er ikke en ikke en specifik terapeutisk teknik eller intervention; det er en måde at organisere et barns historie og nuværende funktion på. Målet med denne tilgang er at strukturere vurderingen af et barn, formulere de primære problemer, identificere centrale styrker og anvende interventioner på en måde, der hjælper familie, pædagoger, terapeuter og andre fagfolk til bedst muligt at opfylde barnets behov.

I vores arbejde i DRC Integration med den neurosekventielle tilgang og indsats ser vi mange eksempler på, hvordan en stagneret eller uhensigtsmæssig adfærd relativt hurtigt ændres til en positiv udvikling. Vi oplever i arbejdet med børn og unge, som har en ikke reguleret og uhensigtsmæssig adfærd, som er forstyrrende både indadtil og udadtil, at reaktionsmønstre bliver skiftet ud med en mere balanceret og reguleret adfærd. Og vi ser øget indlæringsevne og bedre mulighed for at indgå i sociale sammenhænge.

Metoden afdækker aktuelle følelsesmæssige, sociale, kognitive og psykologiske funktionsniveauer og giver herefter konkrete anbefalinger til, hvordan det giver bedst mening at tilrettelægge indsatser her og nu for at opnå en mere bæredygtig udvikling.

Peer-to-peer er en metode, vi oplever stor succes med i arbejdet med traumepåvirkede borgere. Det særlige ved peer-to-peer er, at det er ligesindede, som indgår i et fællesskab, hvor man deler erfaringer og støtter hinanden.

Få indblik i, hvordan netop den tilgang kan gøre en forskel i dit arbejde med borgere med flygtningebaggrund.

MindSpring er en indsats bygget op om peer-to-peer modellen, som grundlag for arbejdet med at forbedre flygtninges mentale sundhed. 2. december præsenterer vi de helt nye resultater fra et flerårigt forskningsprojekt gennemført af Regionhovedstadens Psykiatri, der har fulgt en række MindSpring-grupper og kontrolgrupper. De vil fortælle om deres indsigter i metodens virkning på flygtninges mentale sundhed.

Vi vil på konferencen udfolde disse metoder og tilgange og vil se på erfaringer fra både danske og internationale indsatser.

Program

* Programmet er stadig under udarbejdelse, så ændringer kan forekomme.

Konferencens plenumoplæg og én workshop vil foregå på engelsk.

09.00: Morgenkaffe

09.30: Velkomst og introduktion til dagen

09.45: Præsentation af forskningen omkring af den psyko-sociale gruppeintervention Mindspring blandt flygtninge

    • Charlotte Kærgaard Sonne, MD Phd., og Henriette Laugesen Attardo, Cand.scient.san.publ & ph.d.-stud. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

11.00: Pause

11.15: Præsentation af resultaterne af arbejdet med syriske flygtninge i WHO-programmet PM+.

    • Professor Dr. Marit Sijbrandij fra Vrije Universiteit, Amsterdam

12.15: Frokost og Bazar

13.15: Workshops

#1 NMT i praksis

Ved Jesper Birck, psykolog og certificeret i NMT hos Perrys Child Trauma Academy og Perrys Neurosequential network i Houston

#2 Eksilstress og traumer redskaber i det konkrete møde

Ved Seniorrådgiver i DRC Integration Mads Ted Drud-Jensen Center for Udsatte Flygtninge. *På engelsk

#3 Hvordan skabes positiv udvikling for børn og unge, der er belastet af traumer?

        -      Hør om erfaringerne fra projekt Brain-Works – ny traumefokuseret indsats.                                        Brain-Works er baseret på NMT.

Ved Marianne Badstue, Børn og Familiechef, Peter Thorsen, konsulent og projektleder, Caroline Madsen, afdelingsleder i Børn & Familie, DRC Integration

#4 Brugen af frivillige peer-mentorer i en tværsektoriel overgang fra hospital til kommune. - Konkrete eksempler på mødet mellem peer to peer: hvad lykkedes og hvad er udfordrende?

Ved Lisa Duus, specialkonsulent ved Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

14.15: Pause

15.00: Introduktion til teorierne bag den neurosekventielle tilgang og arbejdet med den

    • Dr. Bruce Perry, Principal of The Neurosequential Network og Senior Fellow of The Child Trauma Academy (USA)  *deltager virtuelt

16.00-16.15: Opsamling på dagen

20170511 Dansk Flygtningehjælp Mindspring 17 (1)

Mindspring på Nyborg Ungdomsskole

Photo: Jens Wognsen

Kontakt os for at høre mere

DRC Integration Profilfoto Mette Fenger

Mette Fenger

Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, Integration

+45 60299573 [email protected]