Integration i Danmark

Kultur, forforståelse og børneopdragelse

WEBINAR, 26. oktober 2021

Undersøgelser viser, at sagsbehandlingen eksempelvis i forhold til anbringelser af børn eller vold i familien ikke altid er lige så god, når det handler om børn med etnisk minoritetsbaggrund, som hvis det var et etnisk dansk barn. Det kan skyldes berøringsangst, uvidenhed eller at kultur bliver en årsagsforklaring og derfor bliver sværere at håndtere.

Kurset giver dig redskaber til, hvordan du kan blive bevidst om, hvilken rolle kultur kan spille i sagsbehandlingen og indblik i, hvad mennesker med flugtbaggrund kommer fra og hvilke erfaringer de kan have med, særligt i forhold til de oplevelser, som kan præge familien.
Der undervises i de stressorer og traumer, som familierne kan være i og den effekt det kan have i familiestrukturen, herunder hvordan hjernen påvirkes, set med neurosekventielle briller. Vi vil se på, hvilke praksisudfordringer, som kan opstå i mødet med børn og familier med flugt- & indvandrerbaggrund, og hvad man kan være opmærksom på i forhold til kultur og opdragelsesformer.

Kurset består af oplæg og øvelser. 

Program

09.00-09.10     Præsentation

09.10-10.15     Kulturperspektiver og Familie og kultur

10.15-10-30    Pause

10.30-11.30     Øvelse og refleksion samt Interkulturel kommunikation

11.30-12.00     Flugtbaggrund, stress og traumer

12.00-12.30     Frokostpause

12.30-14.00     Familiens udfordringer, forældres evner og sekundær traumatisering

                          + øvelser og refleksion

14.00-14.45     Redskaber og handlemuligheder + øvelse

14.45-15.00     Opsamling

 

Kultur, forforståelse og børneopdragelse

Tid: 26. oktober 2021 kl. 9 til 15
Sted: Online - webinar
Pris: 825 kr. inkl. moms

tilmeld dig her

 

Når du har tilmeldt dig, så modtager du et link før webinaret starter, som skal bruges for at komme på webinaret.

 

 

PÅ SKÆRMEN

Mette Fenger
Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, DRC Integration
Mette Fenger er seniorrådgiver og daglig leder af kursusafdelingen i Viden og udvikling og er cand. mag. i arabisk og etnografi. Mette har beskæftiget sig med integration af flygtninge og indvandrere i ca. 20 år og har stor erfaring i at undervise i bl.a. kulturforståelse og inklusion af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet både for medarbejdere i kommuner, virksomheder og frivillige. 

Jette Thulin
Konsulent, Viden og Udvikling, DRC Integration
Jette Thulin er konsulent i Dansk Flygtningehjælps afdeling for Viden og
Udvikling. Jette afholder bl.a. undervisning og kompetenceudvikling af
lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mere end 20 års erfaring i at undervise og
arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Hun har efteruddannelse
som narrativ terapeut, i neuroaffektiv supervision, i mønsterbrydningsprocesser, i dansk som andet sprog m.m.

Hvis du vil vide mere kontakt

DRC Integration Profilfoto Mette Fenger

Mette Fenger

Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, Integration

+45 60299573 [email protected]