Integration i Danmark

Konflikthåndtering i et interkulturelt perspektiv

Dette kursus henvender sig til dig, der kunne være interesseret i at få en forståelse for flygtninges reaktioner, for egne reaktioner og redskaber til at håndtere og forebygge konflikter.

Konflikter ikke undgås, heller ikke når du arbejder med mennesker fra andre lande, hvor kultur, religion og familieforståelse kan spille en anden rolle, og hvor forståelser og fordomme kan få afgørende betydning.  Konflikthåndteringskurset giver dig et teoretisk fundament i stress og traumer, samt grundlæggende viden om håndteringsmuligheder og forebyggelse af konflikter i interkulturelt perspektiv. Kurset har særligt fokus på at imødekomme konflikter som en naturlig del af hverdagen.

På kurset arbejdes der med:

  • Interkulturel kompetence og interkulturel kommunikation, som grundlag for at foregribe eller behandle hverdagens konflikter.
  • Traumers betydning for konflikter.
  • Op- og nedtrappende sprog.
  • Pædagogiske metoder i konflikt håndtering

Kurset er sammensat af oplæg, øvelser og gruppedrøftelser.

Gennem kurset vil kursisternes eksempler komme i spil og kobles sammen med metoder til konflikthåndtering.

Tid og sted

Dato og tid: 9. marts 2022 
Sted: Odense (lokation følger)
Pris: 780 kr.

Tilmeld dig her

På scenen

Jette Thulin
Konsulent, Viden og Udvikling, DRC Integration
Jette Thulin er konsulent og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærere, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring med at undervise og arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Jette har derudover efteruddannelse i narrativ terapi, neuroaffektiv supervision, dansk som andetsprog m.m.

Vil du høre mere, kan du kontakte os her

Jette Thulin

Konsulent, Viden og Udvikling, Integration

+45 26302278 [email protected]