Integration i Danmark

DRC Integrations faglige netværk

For at fremme integrationsarbejdet arrangerer DRC Integration netværksmøder for kommunale integrationsfaglige aktører, hvor det er muligt at dele erfaringer og ny viden.

Et kommunalt netværk der omsætter ny viden til praksis

Savner du løbende ny viden om integrationsarbejdet i Danmark? Vil du have redskaber til at omsætte viden om integration af flygtninge til praksis?

Så meld dig ind i DRC Integrations netværk for alle kommunale integrationsfaglige aktører.

Netværksmøderne

Til netværksmøderne præsenterer vi aktuel og relevant viden om integration af flygtninge og indvandrere i Danmark.

Oplæg og drøftelser skal omsætte forsknings- og konsulentbaseret viden til almindelig praksis og drift i den kommunale integrationsindsats.

Hvert andet år afholder vi en større konference i partnerskab med Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som også deltager på alle netværksmøderne.

Formålet med det kommunale netværk

  • At fremme det gode/effektfulde integrationsarbejde og sprede succesfulde integrationsindsatser på tværs internt i kommunerne og kommunerne imellem.
  • Opbygge netværk og skabe tværkommunale samarbejds- og partnerskabsformer.

Hvem er med i det kommunale netværk?

Med i netværket er kommunale medarbejdere og ledere, der arbejder på integrationsområdet, socialrådgivere, jobkonsulenter, familiekonsulenter, ydelsesmedarbejdere, fagkonsulenter med videre.

Mere end tre fjerdedele af landets kommuner er i dag medlem af netværket. 

Hvem står bag netværket?

DRC Integration afvikler netværksmøderne i et samarbejde med LG Insight.