Integration i Danmark

Børn med traumer i folkeskolen

Skolen har en særlig rolle i integration og inklusion af børn med flugtbaggrund i det danske samfund.

Folkeskolen

Lærere og pædagoger kan opleve sig udfordret af opgaven, særligt i situationer, hvor børnene udviser uventede reaktioner eller der er mistanke om belastende oplevelser i familien. FROSSD-modellen tager afsæt i arbejdet med børn med flugtbaggrund. Modellen er lavet til brug i skoler på alle klassetrin, hvor de enkelte elementer i modellen kan bidrage til, at teamet omkring klassen, sikrer størst mulig sikkerhed og forudsigelighed i hverdagen. Modellen omfatter forældresamarbejde, relationers betydning for arbejdet med børn med flugtbaggrund, organisering og strukturering af skoledagen, samt sproglige og didaktiske overvejelser.

Modellen taler ind i narrative og neuroaffektive metoder, som sammen med modellen gennemgås på kurset. 

Program

Eksempel på program:

  • 08.30 – 09.00: Morgenmad
  • 09.00 – 10.30: Grundlæggende traumeviden, samt traumers betydning for børn i familien og i skolen. Præsentation af FROSSD. Forældresamarbejde
  • 10.30 – 10.45: Pause
  • 10.45 – 11.45: Forældresamarbejde fortsat. Relation
  • 12.00 – 12.45: Frokost
  • 12.45 – 13.30: Organisering. Struktur
  • 13.30 – 13.45: Pause med øvelse
  • 13.45 – 14.50: Sprog. Didaktik
  • 14.50 – 15.00: Afrunding og tak for i dag

Vores eksperter

Jette Thulin
Konsulent, Viden og Udvikling, DRC Integration
Jette Thulin er konsulent og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring med at undervise og arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Jette har endvidere efteruddannelse som narrativ terapeut, neuroaffektiv supervision, dansk som andet sprog m.m.

Kontakt os for at høre nærmere

Jette Thulin

Konsulent, Viden og Udvikling, Integration

+45 26302278 [email protected]