Integration i Danmark

Traumatiserede i beskæftigelse

Mangler I viden om traumatiserede på arbejdsmarkedet? I efteråret 19 afholdt vi denne temadag i Silkeborg, som vi gerne holder hos jer – den kan skræddersys efter jeres behov.

Beskæftigelse

"Dagen bidrog til at vi fik en fælles forståelsesramme, et fælles sprog og en mere nuanceret tilgang til arbejdet med borgere, der er mærkede af traumatiske oplevelser eller er stressbelastede pga. eksil og vanskelige socioøkonomiske forhold. Vi fik en fælles opmærksomhed på symptomer på traumer, og bidrag til at forblive nysgerrige på hvad der ligger bag, når borgerne agerer anderledes end vi forventer."
- Grethe Ahlmann Olesen, funktionsleder, Jobcenter Silkeborg

Denne temadag kan struktureres på forskellige måder. På Silkeborg Jobcenter arbejdede vi blandt andet med:

 • Udsatte og traumatiserede flygtninge og arbejdsmarkedet. Vi dykkede dybere ned i forskellige beskæftigelsesindsatser for traumatiserede, belyser traumatiseredes og udsatte flygtninges mulige reaktionsmønstre, grunde til indlæringsproblemer, støtte muligheder til den traumatiserede og til virksomheden. Endvidere snakke vi om, hvordan vi selv kan påvirkes i arbejdet.
 • Arbejde med brugen af den neurosekventielle tilgang i praksis. Der vil være mulighed for at prøve at arbejde med neurosekventielle redskaber. 

Program

Eksempel på program:

Tid: 09.30-15.30    

 • 09.00 – 09.30: Velkommen og intro.
 • 09.30 – 10.30: Eksilstress, traumer og PTSD – typiske reaktioner
 • 10.45 – 11.00: Pause
 • 11.00 – 12.00: Introduktion til den neurosekventielle forståelse af traumer
 • 12.00 – 12.45: Frokost
 • 12.45 – 13.45: Brugen af den neurosekventielle tilgang i praksis.
 • 13.45 – 14.00: Pause
 • 14.00 – 15.00: Virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge.
 • 15.00 – 15.30: Opsamling på dagen

Vores eksperter

Jette Thulin
Konsulent, Viden og Udvikling, DRC Integration
Jette Thulin er konsulent og afholder undervisning og kompetenceudvikling af lærer, pædagoger, familiekonsulenter, skolepsykologer mv. Jette er uddannet folkeskolelærer og har mange års erfaring med at undervise og arbejde med børn og familier med flugtbaggrund. Jette har endvidere efteruddannelse som narrativ terapeut, neuroaffektiv supervision, dansk som andet sprog m.m.