Integration i Danmark

Brain-Works

Et projekt, der skal vise, hvor meget vi med den rette indsats kan rykke børn og unge belastet af traumer.

Indsats til børn og unge belastet af traumer

20 børn og unge belastet af traumer deltager i projekt Brain-Works.

Brain-Works er baseret på den Neurosekventielle tilgang (NMT). I projektet videreudvikles og afprøves en helhedsorienteret indsats baseret på NMT.

Udredning viser vej til relevante hverdagsaktiviteter

På baggrund af en NMT-udredning bliver en hverdag tilrettelagt med systematisk anvendelse af nøje udvalgte aktiviteter. Målet med aktiviteterne er at udvikle eller genskabe de dele i hjernen, udredningen har identificeret som påvirkelige.  

Endvidere bliver samarbejdet øget med øvrige fagfolk omkring barnet/den unge.

Endeligt er der mulighed for tilknytning af en frivillig ressourceperson, der vil blive opkvalificeret i NMT-metoden og -aktiviteter.

Hvilket resultat forventer vi af projektet?

Resultaterne af Brain-Works bliver dokumenteret gennem et såkaldt ’Brainmap’, der indikerer det enkelte barns/den unges funktionsniveau på en række parametre.

Resultaterne forventes at vise sig i bl.a.: øget evne til regulering af arousal, forbedret søvn, koncentrations- og indlæringsevne samt styrkelse af evnen til at indgå i sociale sammenhænge og fritidsliv.

Hvem samarbejder vi med?

Brain-Works er finansieret af Socialstyrelsen gennem ’puljen til udviklingsstøtte målrettet sårbare og udsatte børn og unge’. 

Projektleder er DRC Integration. 

Hvornår løber projektet?

Brain-Works løber fra februar 2019 til februar 2022.

Kontakt os og hør mere om projekt Brain-Works

DRC Integration Marianne Badstue

Marianne Badstue

Chef, Børn & Familie

+45 22248762 [email protected]