Integration i Danmark

Business Training

Mange virksomheder mangler arbejdskraft, især ufaglært. Samtidig ønsker mange udsatte at blive en del af det arbejdende fællesskab. Business Training er et program, der arbejder målrettet for at inkludere udsatte på arbejdsmarkedet.

Hvad går Business Training ud på?

Business Training har til formål at inkludere udsatte flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med virksomheder. Målet med indsatsen er at flytte deltagerne fra passivitet til aktivitet og dermed gøre dem til en arbejdskraftressource. På kort sigt bliver dette mål styrket ved at bringe nye ressourcer frem hos deltagerne og fjerne fokus fra udfordringer for den enkelte og denne familie.

Projektet består af et ’Place and Train’-forløb, hvor kompetenceudvikling på en virksomhed bliver kombineret med en indsats på sociale og psykiske udfordringer.

Hvem er målgruppen for Business Training?

Målgruppen for Business Training er todelt:

 • Flygtninge og familiesammenførte, der som følge af sociale, fysiske og/eller psykiske udfordringer ikke har kunnet inkluderes på det danske arbejdsmarked via eksisterende tilbud.
 • Virksomheder, der efterspørger arbejdskraft, og som ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar.

 

Samarbejdspartnere

Projektet er finansieret af den Europæiske Socialfond.

 

Business Training Syddanmark er et partnerskab med:

Kolding, Haderslev, Vejen, Odense Jobcenter samt Business Kolding.

Business Training Hovedstaden er et partnerskab med:

Hillerød, Allerød, Gentofte og Rudersdal Jobcenter.

Business Training 2,0 er et samarbejde mellem:

DRC Integration, Kolding Kommune og Aperian Global.

Hvor kører indsatsen?

Business Training kører i Syddanmark i Kolding Kommune, Haderslev Kommune, Odense Kommune, Vejen Kommune samt Business Kolding. I region Hovedstaden kører Business Training i: Allerød Kommune, Hillerød Kommune, Rudersdal Kommune og Gentofte kommune.

Hvilke resultater ser vi?

Hver tredje af de afsluttede deltagere i Business Training har opnået en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den største andel af afsluttede deltagere er overgået til selvforsørgelse, derudover fordeler de sig på løntilskud, SU-berettiget uddannelse og småjob. 

Det overordnede formål med projektet er hurtigt at inkludere socialt udsatte og flygtninge med traume på arbejdsmarkedet. Forudsætningen for at kunne opnå dette på en hensigtsmæssig og kvalitativ måde er, at sikre det rette ’Place and Train’-forløb for den enkelte.

Projektet fokuserer ikke ensidigt på at øge arbejdsmarkedsudbuddet hos udsatte flygtninge, men også på opkvalificering af virksomhedernes rummelighed, professionalisering af kommunernes kompetencer med målgruppen samt en generel øgning af målgruppens inklusion i samfundet og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet.

DRC Salling Group 04 Hænder Foto Lise Balsby

I Business Training arbejder vi med ’Place and Train’-forløb: Deltagerne kommer hurtigst muligt i praktik i en virksomhed. Sideløbende træner de nødvendige kompetencer via undervisning og mentorordning.

Photo: Lise Balsby

Hent evalueringerne og læs mere om resultaterne af Business Training-forløbene:

Grundelementerne i Business Training

Hurtigt ud i virksomhed - med støtte

I Business Training fokuserer vi på følgende grundelementer: 

 • Hurtig udplacering på en virksomhed.
 • Sideløbende arbejdes der målrettet med den enkeltes udfordringer.
 • Tilpassede virksomhedsvendte forløb, som tager de nødvendige individuelle hensyn i forhold til deltagernes helbred og traumebehandlingsbehov.
 • Relevant støtte, coaching og support-service i virksomheden; også til akutte problemstillinger.
 • Hver flygtning får tilknyttet en mentor for at sikre sammenhæng i indsatsen.

Det er alfa og omega, at vi har én kontaktperson tilknyttet. Han kender trainee og forløbet, så han har hurtigt hjulpet, når vi har haft brug for at forklare eller uddybe noget til trainee

Virksomhed i Hovedstaden

Hvordan ser et konkret Business Training-forløb ud?

Grundig screening

Selvom ingen forløb er ens, begynder alle med, at en borger bliver indstillet til deltagelse af én af vores partnerkommuner. Projektdeltageren er en person, der har forhold, som indtil videre har vanskeliggjort deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være fysiske, psykiske og sociale forhold.

I screeningen ser vi på:

 • Kompetencer, uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund
 • Tidligere praktikker, og hvad der er gået godt og/eller dårligt
 • Helbredsmæssige og sociale forhold
 • Motivation for at lære dansk og komme i arbejde

Virksomhedspraktik

I Business Training arbejder vi med ’Place and Train’-forløb: Deltagerne kommer hurtigst muligt i praktik i en virksomhed. Sideløbende træner de nødvendige kompetencer via undervisning og mentorordning.

Virksomhedspraktik er forudsætningen for, at deltageren kan træne alt det, der knytter sig til at være på en arbejdsplads og opbygge kompetencer. Et godt match mellem virksomhed og trainee giver begge parter et meningsfuldt udbytte.

Mentorstøtte og undervisning

Hver deltager har en mentor, som følger dem tæt – både før, under og efter praktikken.

To gange ugentligt er der teamsessions, hvor deltagerne mødes til undervisning og dialog om alt fra at skrive et CV til at begå sig på en dansk arbejdsplads.

Én fast kontaktperson 

Hver virksomhed har én fast kontaktperson fra DRC Integration tilknyttet. Det er samme konsulent, der er mentor for borgeren, og som står for undervisningen. Derfor kender konsulenten borgeren og vedkommendes styrker og udfordringer. Det gør det nemmere for virksomheden at få den rette støtte undervejs.  

Hotline for virksomhederne

Virksomheder med en trainee i praktik har også adgang til vores 24/7-hotline, hvor kompetente fagfolk er klar med rådgivning og on-site-hjælp, hvis der opstår et akut behov. 

Hvilke metoder bruger vi?

Narrativ metode

Alle vores Business Training-indsatser tager afsæt i narrativ metode, hvor vi arbejder med at skabe en ny personlig fortælling om og med enkelte projektdeltagere. Fortællingen vil i høj grad tage afsæt i potentialer, muligheder og kompetencer hos den enkelte projektdeltager – fremfor begrænsninger. Fordi målgruppen ofte kan komme med en stærk fortælling om sig selv, der knytter sig til f.eks. at være syg, ikke kunne arbejde eller have visse begrænsninger. For at ændre den fortælling, bruger vi – med afsæt i den narrative metode – forskellige pædagogiske værktøjer. For det handler ikke ’bare’ om at søge arbejde, men om, at man i processen også arbejder med sin selvforståelse.

Neurosekventiel tilgang (NMT)

Samtidig bruger vi i Business Training-forløb den neurosekventielle tilgang (NMT). Grundtanken i NMT er, at man kan stabilisere et stresset nervesystem ved at arbejde med bevidst brug af kontrolleret og stabiliserende aktivitet. Da flere i målgruppen oplever at være i forhøjet alarmberedskab, arbejder vi med at skabe ro i nervesystemet. Det er nødvendigt for, at der kan ske læring på trods af uro hos den enkelte.

Af samme grund er vi meget bevidste om vores adfærd sammen med deltagerne. At tale om jobønsker kan føles som store krav for den enkelte, og derfor indleder vi f.eks. altid med noget basalt og velkendt, som skaber ro. Det samme gælder til de fælles undervisnings-sessioner. 

Hvornår kører Business Training-indsatserne?

Business Training 2,0 løber fra 1. september 2020 – 28. februar 2021.

Business Training Hovedstaden løber fra 1. januar 2019 – 30. juni 2021.

Business Training Syddanmark løber fra 1. december 2016 – 31. december 2020.

Læs mere om Business Training:

Businesstraining.dk

Kontakt os og hør mere om mulighederne med Business Training

Mette

Mette Blauenfeldt

Chef, Viden & Udvikling

+45 26300772 [email protected]
DRC Integration Profilfoto Karin Tilsted

Karin Tilsted

Projektleder

+45 26302274 [email protected]