Frivillig hjemvenden og styrket integration

Personer, der ønsker at repatriere, skal kunne træffe beslutningen på et oplyst og velovervejet grundlag. Projektets formål er at udvikle, afprøve og udbrede en model for oplysning, vidensdeling og styrkelse af repatrieringsgrundlaget.

Hvad går projekt 'Frivillig hjemvenden og styrket integration' ud på?

Projektets formål er at udvikle, afprøve og udbrede en virkningsmodel for oplysning, vidensdeling og styrkelse af repatrieringsgrundlaget.

Gennem oplysning og øvrige projektaktiviteter er det målet, at flere i målgruppen modtager vejledning om repatriering fra kommunale medarbejdere ud fra en rettighedsbaseret tilgang og at kommunale medarbejdere internt arbejder med repatriering set ud fra det perspektiv, at borgere oplyses om rettigheden til at søge om økonomisk hjælp til repatriering.

Målet er, at borgerne får øget kendskab til det realistiske i en repatriering, får forberedt sig godt og får taget den for dem rette beslutning, således at den enkelte borger får bedre mulighed for at planlægge og gennemføre en evt. reetablering samt sikre en holdbar repatriering.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er repatrieringslovens personkreds, samt kommunale medarbejdere.

Hvem samarbejder vi med?

'Frivillig hjemvenden og styrket integration' er et samarbejde mellem DRC Integration, Kolding, Haderslev, Nyborg og Skive Kommune.

Projektet er er finansieret af SIRI Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvornår løber projektet?

Projektet løber fra december 2019 til maj 2022.