Integration i Danmark

Frivillig hjemvenden og styrket integration

Målet med projektet er, at personer der ønsker at repatriere træffer beslutningen på et oplyst og velovervejet grundlag.

Hvad går projekt 'Frivillig hjemvenden og styrket integration' ud på?

Projektets formål er at udvikle, afprøve og udbrede en virkningsmodel for oplysning, vidensdeling og styrkelse af repatrieringsgrundlaget.

Gennem oplysning og øvrige projektaktiviteter er det målet, at flere i målgruppen modtager vejledning om repatriering fra kommunale medarbejdere ud fra en rettighedsbaseret tilgang og at kommunale medarbejdere internt arbejder med repatriering set ud fra det perspektiv, at borgere oplyses om rettigheden til at søge om økonomisk hjælp til repatriering.

Målet er, at borgerne får øget kendskab til det realistiske i en repatriering, får forberedt sig godt og får taget den for dem rette beslutning, således at den enkelte borger får bedre mulighed for at planlægge og gennemføre en evt. reetablering samt sikre en holdbar repatriering.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er repatrieringslovens personkreds, samt kommunale medarbejdere.

Hvem samarbejder vi med?

'Frivillig hjemvenden og styrket integration' er et samarbejde mellem DRC Integration, Kolding, Haderslev, Nyborg og Skive Kommune.

Projektet er er finansieret af SIRI Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Hvornår løber projektet?

Projektet løber fra december 2019 til december 2021.

Materialer om repatriering

Film om repatrieringssamtalen

Vi giver dig en kort introduktion til, hvilke overvejelser du bør gøre dig, inden du indgår i en repatrieringssamtale. Del filmen med dine kolleger.

Undersøgelse: Hvordan vælger man sit hjemland?

'At vælge sit hjemland' er en undersøgelse af, hvordan deltagelse i en afklaringsrejse for nogen er et skridt i retningen mod en endelig repatriering og for andre en afklaring om, at Danmark også i fremtiden forbliver deres hjemland.

Undersøgelsen er udarbejdet af DRC Integration i regi af projekt 'Frivillig hjemvenden og styrket integration'.

Afklaringsrejsen kan for professionelle rådgivere og sagsbehandlere bruges som et redskab til at understøtte det frivillige valg, der skal træffes i forbindelse med repatriering.

Læs rapporten her

Overvejelser om at vende hjem?

Se denne film om Maureen, der fortæller om sin beslutning om at rejse tilbage til Uganda efter 18 år i Danmark. Hun fortæller om de overvejelser, hun har gjort sig, og giver gode råd til andre, der ønsker at repatriere – hvad skal man undersøge og tænke over, inden man beslutter sig for at vende tilbage til sit tidligere hjemland for at bo?

Maureens beslutning: "Tilbage til Uganda"

Se "Tilbage til Uganda" på flere sprog:

Har du brug for rådgivning?

Du kan finde yderligere information og få hjælp og rådgivning ift. dine overvejelser om hjemrejse på siden: www.atvendehjem.dk

Kontakt os for mere info

DRC Integration Profilfoto Mette Fenger

Mette Fenger

Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, Integration

+45 60299573 [email protected]