Integration i Danmark

MindSpring: forebyg psykisk og social mistrivsel

Målet med MindSpring er at forebygge psykisk og social mistrivsel blandt flygtninge og indvandrere, børn, unge og voksne. Metoden styrker deltagernes handlekompetencer via værktøjer til at handle på konkrete udfordringer i deres tilværelse i Danmark.

Hvad går MindSpring ud på?

MindSpring foregår i mindre grupper med 8-10 flygtninge, der mødes ni gange tæt på, hvor borgerne bor. Møderne bliver faciliteret af en MindSpring-træner, som selv har flygtningebaggrund. Træneren er uddannet i metoden af DRC Integration.

Hver mødegang har et eksil-relateret tema og følger en fast skabelon. Hver mødegang er beskrevet i en manual, som MindSpring-træneren følger. Manualerne behandler temaerne via øvelser, tilpasset de forskellige målgrupper.

Hvem er målgruppen for Mindspring?

MindSpring har tre forskellige målgrupper, alle med flygtningebaggrund:

  • forældre
  • unge
  • børn 9-14 år.

Hvem samarbejder vi med?

DRC Integration samarbejder med kommuner, boligsociale helhedsplaner, udrejsecentre, private institutioner over hele landet. MindSpring er støttet økonomisk af Det Obelske Familiefond.

Hvornår løber projektet?

Projektperioden løber indtil videre indtil 31. december 2024.

Læs om 10 år med MindSpring

Mindspring går tæt på de svære temaer

  • Stress, traume, kulturmødet og ny normer samt identitet er et tema for alle tre målgrupper
  • For unge og forældre er der også et tema om social kontrol
  • Forældre har desuden temaer om opdragelsesmetoder, forældrerollen og forældreidentitet
  • Unge og børn 9-14 år har ensomhed og fællesskaber som tema
20170511 Dansk Flygtningehjælp Mindspring 17

MindSpring træner Ali igang med at undervise en gruppe unge. "Hvis du føler dig urolig, kan du tale om det her," siger en af de unge.

Photo: Jens Wognsen

Hvilke resultater giver deltagelse i et MindSpring-forløb?

Ca. 22 % øget livskvalitet

målt på WHO-5 rating skala hos deltagerne, viste et studie af vores pilotprojekt.

Læs resten af forskningsresultaterne i Journal of Community Psychology.

Hent MindSpring-manualerne her

Besøg MindSpring på

mindspring-grupper.dk

Vil du vide mere om MindSpring, kontakt:

Mette

Mette Blauenfeldt

Chef, Viden & Udvikling

+45 26300772 [email protected]