Integration i Danmark

Sprogmakker

Hvad kan arbejdspladsen gøre for at støtte sprogtræningen for en igu-ansat? Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) tilbyder i samarbejde med DRC Integration, en uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte.

Sprogmakker: Hvad er det?

En sprogmakker er en dansktalende kollega på en virksomhed med en eller flere igu-ansatte. Sprogmakkeren støtter og vejleder i sproglige sammenhænge og styrker dermed den igu-ansattes mulighed for at indgå i faglige og sociale sammenhænge på arbejdspladsen.

Sprogmakkerkurset henvender sig både til virksomheder med igangværende igu-forløb, men også til virksomheder, som i fremtiden påtænker at ansætte medarbejdere i igu-forløb.

Formål

Formålet er at gavne både virksomhed, kolleger og arbejdsfællesskab samt skabe bedre opgavevaretagelse. Det er derfor centralt, at sprogmakkeren har lyst til at arbejde med og forstå mennesker fra en anden kultur og medvirke til at forbedre igu-kollegaens sproglige kompetencer. Sprogmakkerkurset opkvalificerer på en lettilgængelig og involverende måde  til opgaven.

Det praktiske

Sprogmakkerkurset holdes som et heldagskursus flere steder i landet. Der er også mulighed for at rekvirere et kursus lokalt fx på din virksomhed. Kurset er gratis og afholdes af erfarne sproglærere.

Inden kurset modtager deltagerne tre korte film som forberedelse til kursusdagen. Efter kurset har sprogmakkeren adgang til en hotline, hvor de kan få hjælp og drøfte udfordringer.

Herudover vil sprogmakkeren ca. 14 dage efter kurset modtage et opkald fra en sprogmakkermentor med tilbud om et opfølgende besøg på virksomheden. På besøget vil sprogmakkeren og sprogmakkermentoren vende redskaberne lært på sprogmakkerkurset, og hvordan disse er blevet implementeret i hverdagen. 

 

 

 

Planlagte kurser

Dato

Sted

Tilmeld dig

15. juni

10.00 - 16.00

Odense

Tilmeld

30. maj

8.30 - 12.00

Online

Tilmeld

22. april

10.00 - 16.00

København/ Hovedstadsområdet

Tilmeld

Har du ønsker til en anden kursusdato eller -lokation, så kontakt os.

For mere info, kontakt:

Peter Thorsen

Peter Thorsen

Projektkoordinator

+45 2891 8288 [email protected]