Integration i Danmark

Sprogmakker

Det er ikke altid sprogindlæringen for en igu-ansat på en arbejdsplads går af sig selv, og det er ikke altid let at vide, hvad arbejdspladsen kan gøre for at understøtte sprogtræningen. Derfor tilbyder "Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i samarbejde med sprogcentrene Lærdansk, som er en del af DRC Integration, en uddannelse af sprogmakkere til igu-ansatte.

Sprogmakker. Hvad er det?

En sprogmakker er en dansktalende kollega på en virksomhed med en eller flere igu-ansatte. Sprogmakkeren støtter og vejleder i sproglige sammenhænge og styrker dermed den igu-ansattes mulighed for at indgå i faglige og sociale sammenhænge på arbejdspladsen.

Formålet er at gavne både virksomhed, kolleger og arbejdsfællesskab samt skabe bedre opgavevaretagelse. Det er derfor centralt, at sprogmakkeren har lyst til at arbejde med og forstå mennesker fra en anden kultur og medvirke til at forbedre igu-kollegaens sproglige kompetencer. Uddannelsen til sprogmakker vil på en lettilgængelig og involverende måde opkvalificere til opgaven.

Sprogmakkerkurset holdes som et heldagskursus flere steder i landet. Inden kurset modtager deltagerne tre korte film som forberedelse til kursusdagen. Efter kurset har sprogmakkeren adgang til en hotline, hvor de kan få hjælp og drøfte udfordringer. Kurset er gratis og afholdes af erfarne sproglærere fra Lærdansk.

 

 

Sprogmakkerkurser

27. maj 2021

Sted: Lærdansk Odense,

Østergade 32, 5000 Odense

Tid: 10-16

Pris: Gratis

tilmeld dig her

 

2. juni 2021

Sted: Horsens Sundhedshus - Sundhedscafeen

Grønlandsvej 1,  8700 Horsens

Tid: 10-16

Pris: Gratis

tilmeld dig her

 

For mere info kontakt:

Peter Thorsen

[email protected]

Dir.: +45 2891 8288