Integration i Danmark

Er du fagperson og har du spørgsmål til dit arbejde med ukrainere i Danmark?

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer eller andre udsatte flygtninge, kan du få gratis rådgivning hos Center for Udsatte Flygtninge som er DRC Dansk Flygtningehjælps videnscenter om integration og rehabilitering. Rådgivningen er målrettet fagpersoner, men er åben for alle. Du kan ringe til Center for Udsatte Flygtninge på +45 33735339 (man-fre kl. 9-16) eller skrive dine spørgsmål til [email protected] og få grundige svar. Lukket i uge 29 + 30

DRC Integrations Beskæftigelsesafdeling skræddersyr indsatser, der får flygtninge og andre målgrupper i arbejde blandt andet via mentor, jobtræning og målrettet vejledning.  

DRC Integrations Børn-, unge- og familieafdeling har mange års erfaring med udredning og afklaring af, hvilke indsatser det kan give mening at igangsætte med den enkelte borger eller familie så sagsbehandlingen bliver optimeret, og den enkelte borger styrket.  

Hvis du er i kontakt med ukrainere i Danmark, kan du fortælle dem om DRC Dansk Flygtningehjælps psykosociale telefonlinje. Her er det muligt for ukrainere i Danmark at ringe ind og få en kortere samtale med en ukrainsk fagperson. Her kan de på deres modersmål blive vejledt i normale reaktioner under svære livsomstændigheder, samt hvad man kan gøre for at styrke tryghed og modstandsdygtighed i en ny tilværelse fuld af omvæltninger. En første beroligende samtale, hvor man bliver hørt og forstået, får besvaret spørgsmål eller blot delt sin oplevelse af sorg og savn, kan have stor betydning for, hvordan en krisesituation opleves og håndteres. Ved samtalen er der mulighed for at aftale et tidspunkt til en længere, opfølgende samtale. Det er også muligt at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler efter behov.

Den psykosociale telefonlinje kan kontaktes på telefon: +45 3373 5314. Åbningstider: kl. 9-10 og 17-18 (mandag til fredag).