Jeg vil gerne hjælpe. Hvad kan jeg gøre?  


Hvis du ønsker at hjælpe flygtninge i Danmark, kan du melde dig som frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp. Du er også velkommen til at tage kontakt til lokale frivilliggrupper og høre, om der er noget, som du kan hjælpe med. Vores vurdering er, at der kan gå et stykke tid, før man vil møde ukrainere i de lokale frivilliggrupper, da mange nyankomne ukrainere har netværk i Danmark, som de kan trække på umiddelbart efter ankomsten.  

Dansk Ukrainsk Selskab er i tæt kontakt med ukrainere, som allerede bor i Danmark. Du kan tilbyde din hjælp til ukrainere gennem foreningen ved at skrive til[email protected]. Hvis du f.eks. tilbyder overnatning, så skriv hvor i landet og hvor mange, du kan huse.  

Endelig kan du støtte Dansk Flygtningehjælps arbejde i Ukraine. DRC Dansk Flygtningehjælp har været i Ukraine siden 2014, og i øjeblikket intensiverer vi vores krisehåndtering i Ukraine, ligesom vi arbejder for at sikre beskyttelse af alle, der flygter fra landet. Derfor har vi også medarbejdere i Polen, Rumænien og Moldova, som støtter den igangværende humanitære indsats.