Integration i Danmark

Hjemmeside om Danmark til ukrainske flygtninge

Hjemmesiden ukrainian-in-denmark.dk er en nem og samlet indgang til livet i Danmark. Den kan bruges af både flygtninge, værtsfamilier, kommuner og andre med kontakt til ukrainske flygtninge.

Hjemmesiden ukrainian-in-denmark.dk er en nem og samlet indgang til livet i Danmark.

Ukrainske flygtninge i Danmark får fra i dag én samlet indgang til viden om Danmark. Hjemmesiden kan bruges af både flygtninge, værtsfamilier, kommuner og andre med kontakt til ukrainske flygtninge.

Hvordan kommer man til lægen, og siger man 'Hr.' til sin kollega? Og hvad betyder undervisningspligt? Som ny i Danmark er der nok at finde ud af. Derfor lancerer DRC Dansk Flygtningehjælp nu en ny hjemmeside ukrainian-in-denmark.dk. Her kan ukrainske flygtninge i Danmark få information om danske samfundsforhold og om lovgivningen på en række områder. Hjemmesiden er på ukrainsk, russisk og dansk.

”De ukrainske flygtninge skal hurtigt have en ny hverdag op at stå med arbejde og skolegang, og mange kender ikke noget til Danmark. På hjemmesiden kan de nemt orientere sig om de mest basale ting, som er gode at kende til, når man er ny her,” siger chef for Viden & Udvikling i DRC Integration under Dansk Flygtningehjælp, Mette Blauenfeldt.

Hverdag, regler og kulturelle koder

Hjemmesiden er også på dansk, så værtsfamilier, frivillige, kommunale medarbejdere og andre, der er i kontakt med ukrainske flygtninge, kan orientere sig i indholdet.

”Det gør det nemmere at henvise til den, når man ved, hvad der står. Og det åbner også op for, at man kan sætte sig sammen og snakke og uddybe,” siger Mette Blauenfeldt.

De ukrainske flygtninge skal hurtigt have en ny hverdag op at stå med arbejde og skolegang, og mange kender ikke noget til Danmark. På hjemmesiden kan de nemt orientere sig om de mest basale ting, som er gode at kende til, når man er ny her

Mette Blauenfeldt, chef for Viden & Udvikling i DRC Integration under Dansk Flygtningehjælp

ukrainian-in-denmark.dk kan man blandt andet læse om barselregler, familieformer, kommunikation mellem skole og forældre i app'en AULA, dansk arbejdskultur, sundhedsvæsenet og fritids- og foreningslivet. Der er også information om opholdsregler og særloven for ukrainere.

”Det er en bred orientering om livet i Danmark. Både om hverdagen, regler og om nogle af de kulturelle koder, vi som danskere tager for givet, men som kan være svære at navigere i for andre,” siger Mette Blauenfeldt.

Informationen er også på russisk, da nogle ukrainere har russisk som førstesprog.

ukrainian-in-denmark.dk er støttet af midler fra Trygfonden.