Integration i Danmark

Analyser, undersøgelser og evalueringer

DRC Integration udarbejder analyser og undersøgelser på integrationsområdet samt evalueringer af egne og andres indsatser og projekter. Her kan du se vores seneste rapporter samt eksterne evalueringer af DRC Integrations indsatser.

Gode erfaringer fra kurser om ligestilling

Køn og ligestilling kan være sensitive emner at arbejde med, men det kan godt lade sig gøre at skabe positiv forandring.

En evaluering af kampagnen Ret til ligestilling viser meget gode erfaringer og resultater. Med Ret til ligestilling har DRC Integration og Als Research fra 2018-2020 gennemført 133 kurser om ligestilling og rettigheder for flygtninge og andre minoritetsetniske borgere.
 
81% af deltagerne angiver selv, at de vil gøre noget anderledes i deres familieliv fremover. I det hele taget giver de udtryk for at have fået ny viden og inspiration.
 
Hvad har gjort Ret til ligestilling til en succes?

Evalueringen fremhæver bl.a.:

  • Brugen af rollemodeller med minoritetsbaggrund som undervisere
  • Fokus på dialog og refleksion
  • Materiale oversat til flere sprog
  • Kursernes temaer er gjort relevante ift. deltagernes hverdag

Kampagnen er gennemført for ligestillingsministeren.

Læs mere om Ret til ligestilling.

Bestil et kursus om ligestilling

DRC Integration Profilfoto Mette Fenger

Mette Fenger

Seniorrådgiver, Viden og Udvikling, Integration

+45 60299573 [email protected]

Læs hele evalueringen

Se flere undersøgelser og evalueringer

Business Training Region Hovedstaden Slutevaluering

Business Training Region Hovedstaden Slutevaluering

August 2021

4,9 mb

COWI har evalueret DRC Integrations projekt Business Training i Hovedstaden. Business Training er en beskæftigelsesindsats for udsatte flygtninge. Evalueringen viser velfungerende implementering samt høj målopfyldelse og effekt.

Barnehage – en arena for barn og foreldres integrering i Norden

Barnehage – en arena for barn og foreldres integrering i Norden

Juli 2021

6,2 mb

Rapport fra Nordisk Ministerråd om daginstitutioners betydning for udvikling og integration. Ny Mor i Danmark under DRC Integration beskrives som eksempel på god praksis.

Evaluering af Ret til ligestilling

Evaluering af Ret til ligestilling

Marts 2021

1 mb

Evaluering af undervisning om kønsligestilling og rettigheder viser meget positive erfaringer og resultater. Kampagnen er gennemført af DRC Integration og Als Research for ligestillingsministeren. Evalueret af Oxford Research.

Business Training Region Syddanmark Slutevaluering

Business Training Region Syddanmark Slutevaluering

Februar 2021

676,3 kb

COWI har evalueret DRC Integrations projekt Business Training, som er et beskæftigelsesforløb for udsatte flygtninge. Evalueringen viser en høj beskæftigelseseffekt og effektiv implementering.

COVID-19 og etniske minoriteter - kortlægning af informationskanaler og medier

COVID-19 og etniske minoriteter - kortlægning af informationskanaler og medier

Januar 2021

1,1 mb

Kortlægning udarbejdet af DRC Integration i samarbejde med Realize ApS. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Recommendations for improving the mental health support system for refugees in Estonia

Recommendations for improving the mental health support system for refugees in Estonia

Oktober 2020

1,1 mb

Anbefalinger udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge for Estonian Refugee Council.

Forside Cmyk Original

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge - forskningsrapport

Marts 2019

9,2 mb

Find ny inspiration til effektive beskæftigelsesrettede indsatser for sårbare og traumatiserede flygtninge baseret på omfattende research og kortlægning af best practice i Norden. Rapporten er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge og medfinansieret af Nordisk Ministerråd.

Vi tager jo drømmene fra dem

Vi tager jo drømmene fra dem

Januar 2019

1,8 mb

Undersøgelse af, hvordan seneste lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet påvirker mennesker med flygtningebaggrund.

Evaluering af MindSpring-grupper for børn

Evaluering af MindSpring-grupper for børn

Juli 2018

1,2 mb

Evaluering udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge viser gode resultater af MindSpring-grupper for børn med flygtningebaggrund.