Integration i Danmark

Analyser, undersøgelser og evalueringer

DRC Integration udarbejder analyser og undersøgelser på integrationsområdet samt evalueringer af egne og andres indsatser og projekter. Her kan du se vores seneste rapporter samt eksterne evalueringer af DRC Integrations indsatser.

COVID-19 og etniske minoriteter

Vi har sammen med Realize ApS udarbejdet en kortlægning af informationskanaler og medier, der formidler viden om COVID-19 blandt etniske minoriteter. Rapporten indeholder bl.a. anbefalinger til informationsindsatsen vedr. COVID-19 med fokus på udsatte borgere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund.

Kortlægningen, som er offentliggjort i januar 2021, er gennemført for Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Kortlægningen viser, at målgruppen af etniske minoriteter er meget heterogen og spænder bredt fra meget udsatte og isolerede borgere til ressourcestærke borgere, der har taget et stort ansvar i COVID-19-situationen med at formidle og sprede viden og informationer i minoritetsetniske miljøer. Og en stor gruppe derimellem.

Kortlægningen viser, at etniske minoritetsgrupper generelt særligt får information om COVID-19 gennem fire hovedkanaler:

  • Tv og radio, både danske kanaler og kanaler fra oprindelseslandet samt særligt de sociale medier som facebook og WhatsApp.
  • Familien, særligt fra børn, som er på arbejdsmarkedet, i skoler mv. og relationer i det lokale netværk.
  • Ressourcepersoner som såkaldte mellemled, der formidler viden fra myndigheder på forskellige sprog og via kanaler som egne radioudsendelser, i facebookgrupper, sms-tråde, kirker og moskeer og ved at være synlige profiler i miljøerne.
  • Ophæng til det danske system (f.eks. daginstitutioner, skoler eller jobcentre).

Samlet set er kortlægningens konklusioner, at informationsindsatsen til etniske minoriteter bedst understøttes gennem følgende:

  • Brug af visualiseringer via video, figurer, tegninger og mundtlig information med simple, forståelige budskaber, da en stor del af de etniske minoritetsgrupper responderer bedre på den type information end den skriftlige.
  • Et fokus på at omsætte informationen til konkret hverdagsliv. Mange giver udtryk for, at de ikke har svært ved at forstå de basale retningslinjer som afstand, afspritning, men har svært ved at omsætte retningslinjer og anbefalinger til genkendelige hverdagssituationer.
  • Formidling med afsæt i relation og tillid fra personer eller steder, som vurderes at være meget afgørende ift. de etniske minoritetsgruppers omsætning af viden. Informationer fra mellemled som fx ressourcepersoner og personer der er tillid til i de aktuelle miljøer, når bedre ud og er mere forståelige.
  • Lokale initiativer i de miljøer, hvor minoritetsetniske borgere er. Det er både de institutionelle ophæng som daginstitution, skole, arbejdsplads, forvaltninger og jobcenter i kommunerne – men særligt de lokale initiativer i kommunerne såsom boligforeninger, væresteder, klubber og samlingssteder. Informationen er forankret lokalt, hvilket giver mulighed for at tale om, hvordan retningslinjerne konkret kan omsættes. Også her er det afgørende, at informationen kommer fra steder eller personer, som der er tillid til i minoritetsetniske miljøer.

Læs hele kortlægningen

Se flere undersøgelser og evalueringer

Evaluering af Ret til ligestilling

Evaluering af Ret til ligestilling

Marts 2021

1 mb

Evaluering af undervisning om kønsligestilling og rettigheder viser meget positive erfaringer og resultater. Kampagnen er gennemført af DRC Integration og Als Research for ligestillingsministeren. Evalueret af Oxford Research.

Business Training Region Syddanmark Slutevaluering

Business Training Region Syddanmark Slutevaluering

Februar 2021

676,3 kb

COWI har evalueret DRC Integrations projekt Business Training, som er et beskæftigelsesforløb for udsatte flygtninge. Evalueringen viser en høj beskæftigelseseffekt og effektiv implementering.

Recommendations for improving the mental health support system for refugees in Estonia

Recommendations for improving the mental health support system for refugees in Estonia

Oktober 2020

1,1 mb

Anbefalinger udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge for Estonian Refugee Council.

Business Training Region Hovedstaden Midtvejsevaluering

Business Training Region Hovedstaden Midtvejsevaluering

Juni 2020

1,1 mb

I projektet Business Training deltager flygtningene i et 'Place and Train' forløb, hvor kompetenceudvikling på en virksomhed samtænkes med en dedikeret indsats om den enkeltes udfordringer. Nytænkningen er kombinationen af ’Place and train’, mentoring og support-service for virksomhederne.

Forside Cmyk Original

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge - forskningsrapport

Marts 2019

9,2 mb

Find ny inspiration til effektive beskæftigelsesrettede indsatser for sårbare og traumatiserede flygtninge baseret på omfattende research og kortlægning af best practice i Norden. Rapporten er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge og medfinansieret af Nordisk Ministerråd.

Vi tager jo drømmene fra dem

Vi tager jo drømmene fra dem

Januar 2019

1,8 mb

Undersøgelse af, hvordan seneste lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet påvirker mennesker med flygtningebaggrund.

Evaluering af MindSpring-grupper for børn

Evaluering af MindSpring-grupper for børn

Juli 2018

1,2 mb

Evaluering udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge viser gode resultater af MindSpring-grupper for børn med flygtningebaggrund.