Integration i Danmark

Center for Udsatte Flygtninge

Center for Udsatte Flygtninge er et videnscenter om integration og rehabilitering af flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge. Hos os kan du få viden, inspiration og redskaber. Og du kan få gratis rådgivning eller bestille et oplæg.

Kontakt os

Mette

Mette Blauenfeldt

Chef, Viden & Udvikling

+45 26300772 [email protected]
Madsteddrudjensen Integration Cuf

Mads Ted Drud-Jensen

Seniorrådgiver

+45 33735357 [email protected]

Få rådgivning hos os

Kontakt os på telefon eller email, hvis du mangler et godt råd eller har brug for sparring. Center for Udsatte Flygtninge hjælper dig med svar på de spørgsmål, du møder i din kontakt med udsatte flygtninge.

Vores gratis rådgivning henvender sig især til sagsbehandlere, sundhedsplejersker, folkeskolelærere, pædagoger, frivillige og PPR-medarbejdere.

Flygtninge og deres pårørende kan også selv få vejledning hos os, lige som studerende og privatpersoner er velkomne.

Ring:

3373 5339 (kl. 9-16)

Sommerferielukket i uge 29+30

Email:

[email protected]

Hvor mange flygtninge har traumer?

Man regner med, at 30-45 % af flygtninge i Danmark er berørt at traumer.

Og at 13-25 % af flygtninge har PTSD.

Seneste forskning anslår, at hele 43 % af syriske flygtninge har traumer.

Oversigt over specialiserede tværfaglige behandlingscentre for flygtninge med traumer.

Med PTSD ved vi, at noget af det værste er at leve i uforudsigelighed.

Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge, i Information, 13. marts 2021

Bestil et kursus eller et foredrag

Bliv klogere med et kursus, oplæg eller fyraftensmøde. Center for Udsatte Flygtninge arrangerer kortere og længere forløb for dig, der arbejder med integration af flygtninge. Vi afholder skræddersyede arrangementer – for fagprofessionelle, studerende, frivillige og flygtninge.

Vi holder oplæg om temaer som:

  • Flygtninge med traumer og PTSD
  • Sekundær traumatisering
  • Arbejdet med flygtningebørn, -unge og -familier
  • Beskæftigelsesrettet arbejde med udsatte flygtninge
  • Kulturforståelse og kulturmøde
  • Ligestilling, køn og seksualitet
  • Flygtningesituationen i verden og i Danmark
  • Rammerne for flygtninges liv i Danmark (herunder lovgivning samt selvforsørgelses- og hjemrejseprogram)
  • Modtagelse af flygtninge fra Ukraine

Se tidligere oplæg for inspiration til dit arrangement

Se film fra webinar om modtagelse af ukrainske flygtninge

Alle flygtninge er rystede

Alle flygtninge vil være rystede over den drejning, deres liv har taget, når de ankommer til Danmark.

Omvæltningerne, tabene og de oftest voldsomme oplevelser vil påvirke nogle mere end andre, og i kortere eller længere tid. Og der er en række stressfaktorer relateret til det at leve i eksil.

Flygtninge er forskellige

Flygtninge kan være særligt udsatte af forskellige grunde, som kan have betydning for deres trivsel og for tilrettelæggelsen af integrationsindsatser.

Udover traumatiserede samt børn og unge kan der eksempelvis være behov for at have særligt fokus på ældre flygtninge, flygtninge med handicap, kvinder eller LGBTI-personer.

Hent eller bestil materialer

Få ny viden med vores mange gratis materialer.

Hent håndbogen med alle relevante regler, hæfter om flygtningebørn, rapporter om beskæftigelse og traumer, materialer til flygtningeforældre og meget mere.

Vi har materialer til professionelle, frivillige og til flygtninge selv.

Find det du søger i vores bibliotek

Vil du hellere have materialet tilsendt, så kontakt os og vi sender det gerne til dig.

Traumer Og Beskæftigelse Rapportforside 3

"Tro på det." Sådan lyder en af anbefalingerne i vores rapport "Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge." Find den i vores bibliotek.

Aktuelle udgivelser

Projekter og forskning

Vi skaber viden gennem projekter og forskning, gerne i samarbejde med andre aktører inden for viden og administration af integrationsindsatser. Kontakt os gerne for samarbejde.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig DRC Integrations nyhedsbrev her.

Kontakt Center for Udsatte Flygtninge