Integration i Danmark

Tidligere oplæg fra CUF

Kvoteflygtninge fra DR Congo

31.08.2021 | Kursus i Rønne for Bornholms Regionskommune | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen og Marianne Badstue

Arbejdet med udsatte flygtninge - beskæftigelse

17.06.2021 | Erfaringsudvekslingswebinar | Oplæg ved Katrine Kanneworff

Arbejdet med udsatte flygtninge - børn & familie

17.06.2021 | Erfaringsudvekslingswebinar | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Kvoteflygtninge fra DR Congo

09.06.2021 | Oplæg på kursus i Odense afholdt af DRC Integration | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Kvoteflygtninge fra DR Congo

18.05.2021 | Oplæg for kommunale netværksmøder om integration | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Mental sundhed, stress og traumer

05.05.2021 | Undervisning på beskæftigelsesrettet forløb for kvinder i Vollsmose | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Flygtninge i Danmark - med fokus på tværprofessionelt samarbejde, lovgivning, traumer samt børn & unge

03.03.2021 | Undervisning for socialrådgiver-, pædagog- og sygeplejerskestuderende på Professionshøjskolen Absalon i Nykøbing Falster | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Familie, køn og ligestilling

02.03.2021 | Online-kursus for frivillige | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Udsatte flygtninge, civilsamfundsinddragelse og community-baserede tilgange til socialt arbejde

02.03.2021 | Undervisning for socialrådgiverstuderende på Aalborg Universitet | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Udsatte flygtninge og tværprofessionelt samarbejde

02.03.2021 | Undervisning for socialrådgiver- og pædagogstuderende på UC Lillebælt | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

DRC and integration of refugees in Denmark - policies and vulnerabilities

17.02.2021 | Lecture at Advanced Migration Studies, University of Copenhagen | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Fattigdom blandt flygtninge og indvandrere

28.01.2021 | Oplæg på konference afholdt af SOCIUS | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Coronakrisen og traumer

19.01.2021 | Online-kursus for frivillige | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Flygtninge og tværprofessionelt samarbejde

02.12.2020 | Undervisning på tværprofessionelt modul om flygtninge på Københavns Professionshøjskole | Oplæg ved Katrine Kanneworff og Lene Mølgaard Kristensen

Familie, køn og ligestilling

04.11.2020 | Online-kursus for frivillige | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Familie, køn og ligestilling

07.10.2020 | Kursus for frivillige i Roskilde | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Flygtningebørn i daginstitutionen

06.10.2020 | Fyraftensmøde hos Børnehuset Spiren i Køge | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Udsatte flygtningefamilier

22.09.2020 | Undervisning for socialrådgiver- og pædagogstuderende på UC Lillebælt | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Familie, køn og ligestilling

14.09.2020 | Kursus for frivillige i Aalborg | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Udsatte flygtninge efter corona - børn & unge

02.09.2020 | Webinar | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Udsatte flygtninge efter corona - med fokus på beskæftigelse

02.09.2020 | Webinar | Oplæg ved Katrine Kanneworf

Intercultural competences

29.08.2020 | Oplæg for undervisere hos ReDI School, der underviser kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund i IT | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Flygtninges ankomst til Danmark og mødet med systemet

16.06.2020 | Oplæg på Psykiatrisk Traumeklinik i Aarhus for medarbejdere i psykiatrien | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Sociale konsekvenser af coronakrisen for flygtninge og indvandrere

15.05.2020 | Oplæg for Præsteforeningens Migrantsamarbejde | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Tværprofessionelt samarbejde om flygtninge

13.05.2020 | Undervisning på tværprofessionelt modul om flygtninge på Københavns Professionshøjskole | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen og Lene Mølgaard Kristensen

Kønsligestilling og arbejdet med flygtninge

15.04.2020 | Webinar afholdt d. 15. og 20. april | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Integration og ligestilling samt integration og børn

25.02.2020 | Oplæg i Maribo for integrationsrådene fra Lolland, Næstved og Vordingborg | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

DRC and integration of refugees in Denmark - policies and vulnerabilities

21.02.2020 | Lecture at Advanced Migration Studies, University of Copenhagen | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Flygtninge i Danmark - med fokus på tværprofessionelt samarbejde, lovgivning, traumer samt børn & unge

19.02.2020 | Undervisning for socialrådgiver- og pædagogstuderende på Professionshøjskolen Absalon i Nykøbing Falster | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Flygtninge i Danmark - den aktuelle flygtningesituation, lovgivning og traumer

20.01.2020 | Undervisning for Bydelsmødre i Husum | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Tværprofessionelt samarbejde om flygtninge

04.12.2019 | Undervisning på tværprofessionelt modul om flygtninge på Københavns Professionshøjskole | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen og Lene Mølgaard Kristensen

Udsatte flygtninge og beskæftigelse - med fokus på kvinder

02.12.2019 | Oplæg for Københavns Kommunes Integrationsråd | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Erfaringer fra arbejdet med kvinder med flygtningebaggrund

25.11.2019 | Oplæg til FIU-Ligestillings og COK's konference om "Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i job" | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Kulturmødet mellem frivillige og flygtninge

11.11.2019 | Oplæg for frivillige i Allerød Kommune | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

(Flygtninge)livet på standby

30.10.2019 | Workshop om udsatte flygtninge og midlertidighed på Socialrådgiverdage | Oplæg ved Mette Blauenfeldt og Mette Fenger

Integration of refugees in Denmark and working with persons affected by trauma

26.10.2019 | Oplæg for delegation fra Estland | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Ny viden om beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge i Norden

07.10.2019 | Oplæg til Landsmøde for traumecentre | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

DRC, displacement, and integration of refugees

04.10.2019 | Oplæg til praktikerseminar hos Global Refugee Studies, Aalborg Universitet i København | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge - ny viden og gode metoder

20.09.2019 | Oplæg på konferencen ”Fagverksted 2019: Frihed til å jobbe” hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Trondheim | Oplæg ved Anja Weber Stendal

Hvad skal der til for at lykkes med beskæftigelsesindsatser for traumatiserede og udsatte flygtninge?

13.09.2019 | Oplæg på temadag hos Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering i Aarhus | Oplæg ved Anja Weber Stendal

Kulturforståelse og traumer i den frivilige indsats

19.06.2019 | Kursus for frivillige hos Røde Kors | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

"Vi tager jo drømmene fra dem"

04.06.2019 | Oplæg til årsmøde hos Dansk Selskab for Indvandrersundhed. Om betydningen af fattigdom, midlertidighed og manglende ret til familiesammenføring for flygtninges integration og mentale sundhed | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Flygtninge i Danmark fra verdens brændpunkter

22.05.2019 | Oplæg om rammernes betydning for integration afholdt hos FKSA - Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Arbejdet med unge flygtninge

21.05.2019 | Oplæg på Gentofte Kommunes Ungdomsskole | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Tværprofessionelt samarbejde om flygtninge

16.05.2019 | Undervisning på tværprofessionelt modul om flygtninge på Københavns Professionshøjskole | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen og Lene Mølgaard Kristensen

Udsatte flygtninge og (ny) lovgivning

30.04.2019 | Undervisning for socialrådgiverstuderende på VIA University College Aarhus | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Flygtninge i Danmark fra verdens brændpunkter

29.04.2019 | Oplæg til konference i Faaborg om tosprogede børn og unges vilkår og læring | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Integration i Danmark - midt i et paradigmeskifte?

12.04.2019 | Oplæg til arrangement på DPU om 'paradigmeskiftet' - afholdt af Center for Migrations- og Integrationsforskning Aarhus Universitet | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Livet i eksil

13.03.2019 | Oplæg til seminar i København om flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Kulturmødet mellem frivillige og flygtninge

04.03.2019 | Oplæg for frivillige i Hvidovre i regi af Venner Viser Vej | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Danish Refugee Council, integration of refugees in Denmark and issues of intersectionality

21.02.2019 | Lecture at Advanced Migration Studies, University of Copenhagen | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Socialt arbejde med traumatiserede flygtninge

08.02.2019 | Undervisning for socialrådgiverstuderende på Københavns Professionshøjskole | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Tværprofessionelt samarbejde om flygtninge

05.12.2018 | Undervisning på tværprofessionelt modul om flygtninge på Københavns Professionshøjskole | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen og Lene Mølgaard Kristensen

Børn i familier med traumer/PTSD

14.11.2018 | Fyraftensmøde for dagplejen i Slagelse Kommune | Oplæg ved Anja Weber Stendal

Socialt arbejde med traumatiserede flygtninge

14.11.2018 | Undervisning for socialrådgiverstuderende på Københavns Professionshøjskole | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Beskæftigelse for flygtninge med traumer

17.10.2018 | Oplæg på konferencen 'Ny i Norden - vägen till arbete' afholdt af Nordens välfärdscenter i Malmö | Oplæg ved Mette Blauenfeldt og Magnus Sjöberg

Kulturmødet og mødet med flygtninge

02.10.2018 | Oplæg for socialrådgiverstuderende på Professionshøjskolen Absalon. Afholdt i regi af Venner Viser Vej | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen

Kommunernes integrationsfremmende indsatser - vilkår og rammer

12.09.2018 | Oplæg på temadag om indvandrermedicin hos Region Syddanmark i Kolding | Oplæg ved Mette Blauenfeldt

Facilitating Access to Basic Services in Host Countries

06.09.2018 | Oplæg hos Public Policy Exchange i Bruxelles | Oplæg ved Mads Ted Drud-Jensen