Integration i Danmark

Integrationslovgivning

Lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet er kompleks, og er blevet ændret hyppigt de senere år. Se DRC Integrations lovgivningshåndbog for praktikere. Og find vores høringssvar til ny lovgivning, infomateriale til flygtninge og analyser af effekter af ny lovgivning.

Viden om seneste lovgivning til professionelle og til flygtninge

Som professionel, der arbejder med flygtninge og indvandrere, er det vigtigt at kende lovgivningen for at kunne give det bedst mulige tilbud inden for lovens rammer.

Og som flygtning er det vigtigt at kende sine rettigheder.

Se vores seneste lovgivningshåndbog til praktikere med aktuelle regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte samt vores infomateriale til flygtninge på flere sprog.

Lovgivningshåndbog og infohæfter

Klik her for flere sprogversioner af infohæftet til flygtninge

Høringssvar til ny lovgivning

Der er de seneste år sket hyppige lovændringer på udlændinge- og integrationsområdet. Lovændringerne kan have store konsekvenser for flygtninge og familiesammenførte såvel som for professionelle og frivillige, der er i berøring med disse grupper.

Se DRC Dansk Flygtningehjælps høringssvar, hvor vi analyserer og kommenterer nye lovforslag.

DRC Dansk Flygtningehjælp finder, at en udskydelse af retten til familiesammenføring helt bør afskaffes. Familiesammenføring er af afgørende betydning for flygtninge og fundamentalt for flygtninges mulighed for at genoptage et normalt liv.

DRC's høringssvar vedr. lovforslag om ændring af reglerne om bl.a. adgang til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, marts 2022

Konsekvenser af lovgivning

Den aktuelle lovgivning – og de senere års mange lovændringer – har stor betydning for flygtninge og familiesammenførtes tilværelse i Danmark.

Hvad betyder de særligt lave ydelser for flygtninge? Og hvilke konsekvenser har det såkaldte paradigmeskiftes fokus på midlertidighed?

Se DRC Dansk Flygtningehjælps analyser af konsekvenserne for flygtninge.