Vand, sanitet og hygiejne

Vi sørger for, at flygtninge og internt fordrevne får adgang til sanitetsfaciliteter så som rent vand, latriner, hygiejneartikler, vandposte, brønde og udstyr til at opbevare og rense vand. Vi kører også informationskampagner om god hygiejne for at forhindre spredning af infektioner og sygdomme.