Helping refugees and other displaced people worldwide
Since 1956

Helping refugees and other displaced people worldwide

Explore our English sites

Choose your section

Professional

Learn about our operations and our strategic framework

EN

Job

Work with us and get a career that makes a difference in the world

EN

Asylum

Counselling on asylum, return and repatriation

EN | DA
Explore our Danish sites

Choose your section

Shop

Køb en mulepose, t-shirt, kop eller plakat

DA

Asyl

Rådgivning om asyl, hjemrejse og repatriering

EN | DA

Integration

Effektive integrationsløsninger til flygtninge og etniske minoriteter i Danmark

DA

Frivillig

Frivillige støtter flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund

DA