Sprog og samtale

Sprog er helt essentielt, når man kommer til et nyt land og skal skabe sig en tilværelse. Sproget er en vigtig del af alle vores frivillige indsatser, men i mange frivilliggrupper har man deciderede sprog-caféer, hvor man læser avis eller sprog-lektier og taler sammen om, hvad der sker.