Jamil Ghafuri

کمک دیاسپورا برای راه حل پایدار: افغانها در اروپا

هدف پروژه

مشارکت ما برای دیاسپورای افغان در اروپا با هدف حمایت از افزایش گفتگو و هماهنگی میان دیاسپورای افغان در اروپا است. این پروژه برای بهبود هماهنگی ، افزایش همکاری بین سازمانها و تسهیل سطح بالاتر تعامل و نفوذ برای دیاسپورای افغان در اروپا تلاش خواهد کرد

فعالیت های عمده

انجمن مهاجرین دنمارک با تأسیس یک هیئت مشورتی دیاسپورای افغان  شروع به کار می کند تا هم  در محتوا و هم در تحقق فعالیت های ذیل اجراات صورت گیرد

الف) مجموعه ای از ورکشاپ های آنلاین روی محورهای مشخص جهت جستجوی موضوعات مورد علاقه مشترک دیاسپورای

افغان

ب)  کورس سه و نیم روزه انکشاف مسلکی در مورد دادخواهی برای دیاسورای افغانستان

ج)  برنامه ای گفتگو بین زنان دیاسپورای افغان و اعضای پارلمان اروپا

د)  برنامه آنلاین معلوماتی برای بحث در مورد اینکه چگونه دیاسپورای افغان می تواند کمک های بشردوستانه در افغانستان انجام دهد

ب)  ورکشاپ آنلاین برای دادخواهی دیاسپورای افغان در اروپا

ج) کنفرانس دو روزه دیاسپورای افغان در اروپا. روز اول با مشورت با هیئت مشورتی تمرکز روی چند موضوع خاص   صورت میگیرد، منجمله به همکاری بین سازمان های دیاسپورای افغان در اروپا پرداخته می شود و روز دوم  در رابطه "صدا برای عمل" که در آن از بازیگران خارجی برای تبادل نظر در مورد نقش دیاسپورا برای گفتگو دعوت می گردد 

ح)  آموزش یک روزه در مورد پالیسی انکشافی در قبال افغانستان

 

فعالیت های عمده

فاز اول پروژه ۲۰۱۸-۲۰۲۰

:مشارکت  اول ما شامل  سه جز  زیر بود که  چارچوب تحلیلی برای برنامه ما را تعیین نمود

الف) پژوهش و ترسیم نقشه  (ترتیب لیست) از دیاسپورا ی افغان در اروپا با همکاری دانشگاه ماستریخت: دیاسپورای افغان در اروپا

ب) یک سلسله مشاوره های ملی برای درک بهتر نیازهای سازمان های دیاسپورای افغان

ج) اولین کنفرانس دیاسپورای افغان در اروپا، بحث در مورد یافته های حاصل از پژوهش و بحث در مورد موضوعات کلیدی حاصل از مشورت ها

سال ۲۰۱۹ میلادی همچنین آغاز همکاری ما با انستیتوت گفتگو و همکاری بین المللی وین بود. این انستیتیوت  کنفرانسی را در سال  ۲۰۱۹  برگزار کرد  که منجر به "راهنمای مشارکت  دیاسپورای افغان در اروپا" شد. اولین همکاری مشترک ما با برگزاری  ورکشاپ آنلاین در باره کوید-۱۹  در افغانستان در سال ۲۰۲۰ آغاز شد. ما همکاری های خویش را با سایر سازمان های مربوطه برای حمایت از دیاسپورای افغانی ادامه می دهیم تا از بهترین نتیجه ممکن برای دیاسپورا اطمینان حاصل کنیم

منابع

این پروژه از طرف آژانس همکاری بین المللی کشور آلمان (GIZ) تمویل می گردد.

تماس ها

هماهنگ کننده پروژه، ادرین بوری، [email protected]

آفسر پروژه، عبیدالله عبدالحق، [email protected]

Adrien Linkedin BW

Adrien Bory

Project Coordinator, Durable Solutions

[email protected]
Obaidullah Bw

Obaidullah Abdulhaq

Project Officer, Afghan Diaspora Engagement in Europe

[email protected]

پیشینه برنامه دیاسپورا انجمن مهاجرین دانمارک
( DRC- Diaspora Programme)

  برنامه دیاسپورا نقش سازنده دیاسپورا را به عنوان بازیگران فرا ملی جامعه مدنی که در امر کمک رسانی مؤثر و محافظت برای افراد آسیب دیده از آوارگی در کشور مبدا شان و برای کسانی که در حال حرکت هستند و نیز هنگام ادغام آنها در کشورهای محل اقامت سهم میگیرند تقویت و تسهیل می کند

برنامه دیاسپورا در سال ۲۰۱۰ ایجاد شد، ابتدا تمرکز بالای دیاسپورای سومالی و افغانستان در دنمارک داشت قبل از وسعت تمرکز آن به اروپا و سایر سازمان های دیاسپورا. برنامه دیاسپورا  بیش از ۱۰ کارمند متعهد و چندین پروژه در حمایت از دیاسپورای افغانستان در حال اجراء  دارد

پشتیبانی پروژه دیاسپورا (DiPS)

این پلتفرم از پروژه هایی که توسط سازمان های دیاسپورای مستقر در دنمارک اداره می شوند و در سومالی و افغانستان اجرا می شوند حمایت مالی و فنی می کند. در ضمن این پروژه آگاهی مبتنی بر شواهد در مورد ارزش مشارکت  دیاسپورا در کشورهای مبدا ایجاد می کند

پروژه اطلاع رسانی دیاسپورای افغان (ADIP)

 این پروژه معلومات مرتبط و درست از طریق دیاسپورای افغانی مقیم دنمارک، آلمان و هالند به افغانهای در حال حرکت و افغانهای که قصد مهاجرت دارند، فراهم می سازد، تا افغان ها خطرات سفر  و حقوق خود را بهتر درک کنند

اقدام اضطراری دیاسپورا و هماهنگی (DEMAC)

این پلتفرم سازمان های بشردوستانه دیاسپورا، شرکای محلی آنها و نهادهای رسمی بشردوستانه را قادر می سازد تا برای شریک ساختن دانش و اطلاعات و ایجاد مشارکت های متمم برای تاثیرگذاری بالای پالیسی جهت افزایش همکاری و هماهنگی به منظور پاسخ بهتر مجموعی کار کنند

:برای معلومات بیشتر لطفآ به منابع ذیل مراجعه نماید